Cofrestru

Gallwch gofrestru 01/09/2023

Dim ond ar ein tudalen gofrestru ‘Fabian 4’ y gellir cofrestru ar gyfer Cyfres Heriau Caerffili 

Fabian4 Online Entry

Ffioedd mynediad

  • Llwybr 22 milltir / 15 milltir / 11 milltir – ffi cofrestru yn gynnar (cyn 28 Ionawr 2024) £10
  • Llwybr 22 milltir / 15 milltir / 11 milltir – Ffi arferol (ar ôl 29 Ionawr 2024) £12
  • Taith Gerdded Iach 1-5 milltir- £2
  • Gostyngiad ychwanegol o £2 i ymgeiswyr 18 oed ac iau
  • Os derbynnir eich cais, ni ellir ad-dalu’r ffi
  • Ni ellir cofrestru unrhyw unigolion ar ôl 01/05/2024
  • Isafswm oedran yw 12 oed

Rhaid i bob ymgeisydd o dan 18 oed fod yn ddigon ffit i gyflawni’r her ynghyd ag oedolyn cyfrifol y mae ei enw wedi’i nodi. Rhaid i’r oedolyn sydd gyda hwy allu darllen map a llywio.

Cofiwch ddarllen yr holl wybodaeth am yr her a’r telerau ac amodau mynediad cyn cofrestru.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol ynglŷn â’r Her,  e-bost i caerphillychallengeseries@caerphilly.gov.uk

Cofrestru fel tîm

Derbynnir ceisiadau gan dimau a gellir eu harchebu gyda’i gilydd ar ein tudalen archebu ar-lein

Gellir cofrestru mwy nag un ymgeisydd ar-lein, ond mae angen manylion unigol ar gyfer pob ymgeisydd, h.y. cyfeiriad, manylion cyswllt, cyswllt brys ac ati.

Lleoedd i Elusennau

Nid yw codi arian yn gyfyngedig i un elusen.  Rhaid i unigolion a thimau sy’n dymuno codi arian ar gyfer elusen ddynodedig wneud hynny ar y cyd â’r elusen o’u dewis.

Crysau-T ‘Tech’

Edrychwch ar grysau-t diwethaf 2023 ‘Saphire Blue’ Cyfres Heriau Caerffili.  Dyma’r math o grysau-t rydyn ni’n eu cynhyrchu ar gyfer yr her.  Bydd y logo a’r lliw (TBC) yn wahanol ar gyfer y Baedd Gwyllt…  Cofiwch eu cynnwys yn eich archeb wrth gofrestru ar gyfer yr her (mae modd eu harchebu ymlaen llaw am £ 10).

Telerau ac amodau

Darllenwch y telerau ac amodau mynediad.

Maent yn egluro’n glir holl fanylion y digwyddiad, h.y. sut i gofrestru, diogelwch y Gyfres Heriau, gorfod gadael y Gyfres Heriau ac ati ac fe atebir y mwyafrif o’r cwestiynau fydd gennych am y digwyddiad yn y ddogfen isod.